top of page
  • Hege E. H. Mohn

Selvstyrkingskurs- Hvordan opplevde du det?

Vi har vært heldige å få intervjue Rune og Stine, som har vært med på selvstyrkingskurs. Dette er deres erfaring og inntrykk. Kanskje du blir nysgjerrig og får lyst til å være med selv?

Først spurte jeg om hvordan de syntes kurset var.

Rune syntes dette var spennende, intimt, lærerikt og nyttig. Han smiler når han forteller dette. Kurslederne var trygge og gode. Vi var veldig heldige med gruppen. Dette ble en god opplevelse. Det var trygt og godt og her turte han å vise seg sårbar. Han kunne være seg selv. Det var også godt at det var delt opp litt med en egen dag med faglige, så ble det egne erfaringer de andre dagene. Dette her satte i gang en prosess for veien videre.


Stine opplevde kurset som noe helt spesielt. Det hun tar med seg i hjertet sitt er menneskene hun møtte på kurset. Det er helt unikt å møte mennesker som er veldig åpne og rause med hverandre, og som er villige til å dele sine historier. Det gjorde også stort inntrykk på henne at kurslederne delte sine livserfaringer med oss. Det skapte en likeverdighet mellom deltakerne på kurset og kurslederne. Det føltes trygt og det gir håp om at det er mulig å komme seg videre i livet på tross av. På kurs generelt oppleves det ofte at de som leder kursene er ekspertene, mens her fikk alle delta aktivt med ulike oppgaver og det kursdeltakerne spilte inn ble en del av kurset. Det var en helt unik opplevelse at hennes stemme også hadde verdi.


Videre spurte jeg om hva de tar med seg videre.


Her svarer Rune at han tar med seg hele konseptet videre, tankene hans ble satt i gang og bevisstgjøring ble ett faktum. Han gikk inn som mister usikker og kom ut av kurset som en ny versjon av Rune. Han fikk en aha opplevelse i en alder av 50 år, og fant veien videre. Her fant han også ut at han har mye nyttig erfaring innenfor feltet mental helse og rus.


Det Stine tar med seg videre er at det er håp om at hun også skal klare å komme seg videre. Kurset hjalp henne med å bli bevisst på hva hun konkret må jobbe videre med, men hun ble også positivt overrasket over at hun allerede har kommet et lite stykke på veien. Det er veldig viktig å bli bevisst på sine egne ressurser, og hvordan å faktisk gi dem større plass i livet hennes.


Neste spørsmålet jeg spurte de om var om de ville anbefale kurset videre til andre.


Der kom det veldig klart JA fra Rune. Han synes alle burde benytte seg av kurset, dette kurset gir mye.


Stine vil absolutt anbefale kurset videre til andre, og hun vil anbefale kurset til alle. Hun tror faktisk det kan være nyttig å kunne ta kurset flere ganger også. Denne gangen tok hun med seg det som føltes viktig for henne nå, og kanskje neste gang vil det være noe annet hun tar mer med seg.


Til slutt spurte jeg dem om de ville bruke kurset videre i hverdagen.


Rune vil helt klart ta med seg kurset videre i hverdagen. Det vekket nysgjerrighet hos Rune. Han ble bevisst på at han må lytte i hverdagen, enkle verktøy han kan bruke, og han lærte om viktigheten av dette.

Kort oppsummert av Rune: Lytte, kommunikasjon, kroppsspråk, alt i alt BRA KURS!


Stine vil bruke kurset videre i hverdagen, og jobbe med de tingene hun er blitt bevisst på at hun må jobbe med. Hun har bestemt seg for at dette skal hun aktivt jobbe med i hverdagen sin. Etter kurset blir det også arrangert en selvstyrkingsgruppe, for å følge opp det de har jobbet med på selvstyrkingskurset. Stine har meldt seg på for å være med i denne gruppen, og det gleder hun seg veldig til.


Ble du interessert i å delta på selvstyrkingskurs selv? Neste selvstyrkingskurs som blir arrangert på Hamar blir i februar/mars 2024. Følg med på hjemmesiden vår sagatun.no for neste påmelding!


Stå opp for deg selv!Tekst og bilder laget av Hege E. H. Mohn
10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page