top of page
  • Kreativt Verksted

Koselig tur til Jordbærkirka 24 mai 2022!

Updated: Sep 21, 2023

Denne gangen ble Walk and Talk-gruppen med til Jordbærkirka i Vallset. Dette var en opptaksprøve for hovedtoppturen til Gaustatoppen, som finner sted fra 21. til 23. juni.


Historien til Jordbærkirka er viktig å få med seg. Det lille kapellet står oppe på Skåråsberget og er bygget etter modell av en kirke i Zakopane i Polen. Jordbærkirka ble bygget i 1994 for alle polakkene som kom til Vallset for å plukke jordbær fra slutten av 1970-tallet. Det kunne være opptil 400 polske ungdommer på jordbærplukking på det meste. Polen er et av de mest religiøse kristne landene i verden, derfor ble kapellet reist, siden jordbærplukkerne savnet et sted å ivareta det religiøse behovet sitt under plukkesesongen. Kapellet er oppført med lokalt tømmer fra Skåråsberget og spon fra Polen mellom tømmerstokkene.


Det var Ola Lie og Thore Rasmussen som fikk ideen om å sette opp et kirkebygg for polakkene.


Kirkebygget ble påbegynt i 1993 - uten byggetillatelse. Da kommunen forlangte at bygget skulle fjernes, valgte byggeherrene å gi det bort til Vallset Kulturstier, under forutsetning av at det kunne få stå. De fikk tillatelsen, og kapellet ble vigslet til den gresk-ortodokse kirke 11. august i 1994. Siden da har de hatt årlige økumeniske gudstjenester på slutten av jordbærsesongen, samt mye besøk siden kirken er ulåst. Ifølge gjesteboken er det mellom 4000 og 5000 besøkende hvert år.


Veien til kapellet er privat, og besøkende må regne med å gå rundt 1 km til fots. Kapellet ligger i et flott turterreng og stiene er fine. Det er laget benker foran kapellet, hvor man kan sette seg ned og nyte maten sin og utsikten. Skåråsbergprekenstien går rundt kapellet og har flere "ord for dagen" for meditasjon.


Det er verdt å ta turen og se historien med egne øyne.


Tekst og bilder laget av Hege E. H. Mohn


For å lese mer om Sagatun Recovery gå inn på sagatun.no
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page