top of page
  • Hege E. H. Mohn

Håp- en virksom kraft i bedringsprosessen!

Bilde: f.v Rune, Siw Anita og Jan Kåre Hummelvoll


Denne gangen var det Rune, Siw Anita og Jan Kåre Hummelvoll som ledet oss gjennom dagen! Tema for dette recoveryverkstedet var håp. Hva betyr håp nettopp for deg? Håp er ett stort tema, litt i samme gate som mening med livet eller mening i livet.


Det var Jan Kåre som startet med å dele sin kunnskap og sine erfaringer med oss! Han begynner med å stille oss det store spørsmålet "Hvordan vi skal beholde fremtidstro i slike usikre og urolige tider?" Videre sier Jan Kåre at dette er ikke lett å svare på, men at en god start er nemlig å jobbe med temaet håp.


Bilde: Jan Kåre Hummelvoll


Jan Kåre deler ett nydelig dikt av Rolf Jacobsen, som heter "Bare tynne nåler".


Bare tynne nåler

Det er så tynt, lyset

Og det er så lite av det.

Mørket er stort.

Det er bare tynne nåler,

lyset i en endeløs natt.

Og det har så lange veier å gå,

gjennom så ødslige rom.

Så la oss være varsomme med det.

Verne om det.

Så det kommer igjen i morgen.

Får vi tro!


Håp er så mye, håpet er så skjørt, derfor kan det sitte langt inne før man tør å satse på det. Det er grunnen til at vi må passe på så håps-lyset ikke slukker. Denne oppmerksomme varsomheten er viktig både nå det gjelder å ta vare på egne håp, og ikke minst når vi kommer i kontakt med andres. Å håpe er å vente; å vente er nemlig et sentralt håpsord, sier teologen Notto Thelle (1993), for eksempel å vente på bedring, på våren, vente på at morgendagen endelig skal komme etter en søvnløs natt.


Er håp bare av det gode? Det er nok litt tvetydighet knyttet til håp sier Hummelvoll, for med håp, kan det også medføre smerte og skuffelse, siden ikke alltid går som man håper, men «håp er en risiko man må ta- og det er gode grunner til å ta den, som:


  • Håp kan lindre lidelse

  • Håp gir livskraft

  • Mennesker som håper, har det bedre enn dem som ikke håper; de er mer aktive, leter etter muligheter, ser fremover og er mer åpne- slik sett gir håp retning mer enn oppfyllelse

  • Håp reduserer stress og muskelspenninger, styrker immunforsvaret og bidrar til mer positiv tenkning

  • Håp kan gi mot til å gjøre endringer man ønsker i livet


Dette fikk vi ett innblikk av når både Siw Anita og Rune forteller oss sine sterke historier. En vanskelig og tøff fortid, når man virkelig er i kjelleren, til det å kunne klatre seg oppover til et godt liv igjen! Og ja det tar tid å komme tilbake!


Bilde: Siw Anita


Siw Anita, forteller at for henne ble naturen et godt verktøy. Når det stormet som verst, var det å kunne komme seg ut i naturen en god terapi. Hun beholdt sine dagligdagse rutiner, selv når det var som mørkest. For hun gjorde det for seg selv, så hun ikke skulle miste seg selv helt! For Siw Anita er hjerter og fargen grønt håp! Hun brukte dans og musikk for å få en form for «hjernefri», med dans og musikk klarte hun å koble ut støy fra omverden.

Hun leser ett dikt for oss som er skrevet av Trygve Skaug, «det går over». Og som hun sier, det går over, men det tar tid!


Bilde: Rune

Rune forteller oss at noen ganger må han helt ned i kjelleren for å finne en vei opp, og den tror jeg virkelig på. Vi må bli flinkere til å bry oss om hverandre, og mindre med hverandre. Man må tørre å stille de vanskelige spørsmålene sier Rune. Det finnes mange hjelpere! Vi har akutt hjelp, psykisk helseteam, dps, kultur og fritid, frisklivssentralen, kulturnettverket og frisklivsstiftelsen med flere. Sagatun ble en viktig faktor for Rune, møte andre i samme båt, likepersoner som han sier. Han bruker uttrykket «noen er født med sølvskje i munnen, mens mange er født med småstein i skoa!» som han har hørt fra Karin Andersen, styreleder på Sagatun.Vi blir minnet på at ta tiden til hjelp, små steg! Man kan starte med å re opp sengen sin om morgen, og kanskje ikke forstå helt i starten hva man planter av frø. Men etter hvert gir dette effekt til å kunne gjøre flere ting for deg selv, og man kjenner på en stolthet over at dette gjør du faktisk for deg selv!


Og i enden på det store bilde, få et bra og godt liv. Gledene begynner å dukke opp igjen! For Rune har fisking og natur også vært en god terapi, sammen med viktige og gode støttespillere. Man må finne aktiviteter, så man kan kjenne på mestring og finne tilbake til livsverdi!


Gode tips fra Rune:

  • Gå ut, hør på ulike lyder! Rett og slett forstyrre de slitsomme tankene i hode.

  • Begynn i det små, en bedringsprosess tar tid!

  • Ting tar tid, men ikke mist HÅPET!


Rune refererer til Per Fugelli, «gi litt mer faen». Den tror jeg kanskje mange kan kjenne seg igjen i!


Gi litt mer faen

Og få et bedre liv.

Vi må godta vår smerte,

forandre på det vi kan-

le av resten

-Per Fugelli-


På slutten av dagen gikk vi sammen to og to, og pratet sammen om refleksjonsspørmålene. Når walk and talk var fullført, så gikk vi sammen i grupper og skrev ned noen endelige punkt som vi sa opp i fellesskapet. Veldig interessant og lærerik dag!


Bilde: Lev i øyeblikket, ny start! Våren titter frem, dette er håp!


Tusen takk til all som deltok i salen! Og tusen takk til Jan Kåre Hummelvoll, Rune og Siw Anita for at dere deler kunnskapen, erfaringene og historiene deres med oss! Tusen takk til Sagarockers for nydelige musikkinnslag!


Bilde: Sagarockers


Ønsker du å lese mer om recoververkstedet, kan du trykke på linket her: «Håp- en virksom kraft i bedringsprosessen» - Sagatun Recovery


Tekst og bilder: Hege E. Mohn
106 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page